Articles by Michał Żukowski

Udostępnianie filmów z YouTube

Chciałbym krótko odnieść się do kilku stwierdzeń, jakie padły w artykule http://www.dobreprogramy.pl/Wiralne-wideo-Tylko-z-oficjalnego-zrodla-bo-inaczej-to-kradziez,News,59206.html oraz komentarzach (właściwie jednym) do niego. Oczywiście miał to być jednorazowy i krótki wpis, ale się rozrósł, stąd podzieliłem go na dwa oddzielne. Pierwszy jest bardziej lifestylowy, a drugi bardziej rzeczowy.


Koniec legalnego pobierania utworów z Internetu?

Co? Jak? Dnia z dnia 10 kwietnia 2014 w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoznawana była sprawa dotycząca między innymi dozwolonego użytku utworów. 1 Wspominałem o niej w komentarzu do pewnego tekstu Jak widać, niedługo później sprawa została rozstrzygnięta. Przypomnę, że sprawa dotyczyła opłat pobieranych przez organizacje działające na rzecz twórców z tytułu sprzedaży czystych nośników, czyli tzw. opłaty reprograficznej. W królestwie Niderlandów…


Dozwolony użytek chronionych utworów – część 1.

W stosunku do dozwolonego użytku chronionych utworów narosło sporo wątpliwości i miejskich legend. Instytucja dozwolonego użytku w skrócie pozwala na wykorzystanie utworów z pominięciem praw twórców. Co do zasady takie wykorzystywanie nie podlega opłatom ani nie jest wymagane do tego wrażenie zgody przez autora. Jednakże sama instytucja nie jest tak prosta jak przedstawiono powyżej. Nie jest też wolna od wątpliwości….