POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Strony pangrys.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.

[Definicje]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Administrator – Pangrys;

2. Serwis – Blog internetowy pangrys.pl dostępny poprzez sieć internet z domeny www.pangrys.pl.

3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.pangrys.pl.

4. Strony – Administrator i Użytkownik.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.

§ 3.

[Ochrona danych osobowych]

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.

3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

a. adres poczty elektronicznej

b. numer IP

c. wizerunek

d. nick – pseudonim Użytkownika

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu dezaktywacji konta Użytkownika.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usługi poprzez Serwis.

7. W przypadku zapisu na newsletter Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (adres e-mail) w celu marketingu swoich usług i produktów, usług i produktów innych Użytkowników i innych podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się przez Użytkownika z newslettera.

8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.

9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§4.

[Uprawnienia Użytkownika]

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania.

6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5.

[Techniczna ochrona danych]

1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6.

[Polityka cookies]

1. „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim komputerze służące do działania przeglądarek internetowych. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową uwzględniając indywidualne preferencje internauty. Pliki te mogą zwierać m.in. nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;

b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;

c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

d. „funkcjonalne” – umożliwają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

e. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f. “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.

4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

6. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:

Mozilla Firefox:                 http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer:           http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:              http://support.google.com/chrome/bin/answer.py
Opera:                                  www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:                                  www.apple.com/support/safari/

§7.

[Kontakt]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].